NORDWEST3D holder til i Måløy.

Vi har spesialisert  oss på utvikling og presentasjon  av designprosjekt og konsepter,
ved hjelp av 3D Visualisering  og Animasjon.

NORDWEST3D tilbyr  tenester  innen 3D design, 3D Modellering, Fotomontasje, Produkt Utvikling, Visualisering,
Animasjon og Film, med erfaring spesielt rettet mot maritimt marked.

—————————————————————

NORDWEST3D is located in Måløy, Norway.

We are specialized in describing unbuilt design projects,
spaces and concepts through images and animations.

NORDWEST3D offer services in 3D Design, 3D Modelling, Photomontage, Product Development, Visualization,
Animation and Film, with experience especially to the marine market.